בית הלל 30 תל אביב (הסתיים)

פרוייקט בן 10 יחידות דיור, 8 מתוכם דירות רגילות ושני דופלקסים מפוארים

פינס 3-5 ראשל"צ

בניין במסגרת תמ"א 38 , 24 דירות קיימות....

קריניצי 101 רמת גן (הסתיים)

פרוקיט קריניצי 101 רמת גן

אוסטשניסקי 17 ראשון לציון

בניין במסגרת תמ"א 38 , 16 דירה קיימת

עולה הגרדום 46 - 48

בניין במסגרת תמ"א 38 , 19 דירה קיימת