הבנים 17 רמת גן

פרוייקט הריסה ובנייה 3 קומות מרתף ו 10 קומות בניין בן 36 יחידות דיור

בן ציון 5 בת ים

בניין במסגרת תמ"א 38 , 16 דירה קיימת

בית הלל 30 תל אביב (הסתיים)

פרוייקט בן 10 יחידות דיור, 8 מתוכם דירות רגילות ושני דופלקסים מפוארים

אוסשקין 41, ראשון לציון Osishken Premium (הסתיים)

פרוייקט במסגרת תמ”א 38 מוסיפים 10 יח’ דיור מעל 16 יח’ דיור קיימות.

עולה הגרדום 46 - 48

בניין במסגרת תמ"א 38 , 19 דירה קיימת