פינס 3-5 ראשל"צ

בניין במסגרת תמ"א 38 , 24 דירות קיימות....

קריניצי 101 רמת גן (הסתיים)

פרוקיט קריניצי 101 רמת גן

הרואה 151-153 רמת גן

הרואה 151-153 רמת גן - 108 יחידות דיור

אוסשקין 41, ראשון לציון Osishken Premium (הסתיים)

פרוייקט במסגרת תמ”א 38 מוסיפים 10 יח’ דיור מעל 16 יח’ דיור קיימות.

הורביץ 19 ראשון לציון

בניין במסגרת תמ"א 38 , 16 דירה קיימת