קריניצי 101 רמת גן (הסתיים)

פרוקיט קריניצי 101 רמת גן 

37 יחידת דיור במסגרת תמ"א 38 - 2 הריסה ובנייה