יפתח 16-18-20 תל אביב (הסתיים)

3 בנינים 87 יחידות דיור + מתקן חנייה ריבוטי ל 60 מכוניות