הורביץ 19 ראשון לציון

בניין במסגרת תמ"א 38 , 16 דירה קיימת + 10 דירות חדשות - 4 או 5 חדרים ו פינטהוזים