בן ציון 5 בת ים

בניין במסגרת תמ"א 38 , 16 דירה קיימת + 15 דירות חדשות - 4 או 5 חדרים ו פינטהוזים