עולה הגרדום 46 - 48

 

 

בניין במסגרת תמ"א 38 , 19 דירה קיימת + 16 דירות חדשות - 4 או 5 חדרים ו פינטהוזים