קרית ספר 18 ראשל"צ

בניין במסגרת תמ"א 38 , 16 דירות קיימות....

פינס 3-5 ראשל"צ

בניין במסגרת תמ"א 38 , 24 דירות קיימות....

ירושלים 9-11 ראשל"צ

בניין במסגרת תמ"א 38 , 16 דירות קיימות....

אוסישקין 39 ראשל"צ

בניין במסגרת תמ"א 38 , 16 דירות קיימות ....

קרל נטר 4 ראשון לציון

בניין במסגרת תמ"א 38, 12 דיירות קיימות...

MANDA VIEW

פרוייקט דיור מודרני שכולל ...

ויגודסקי 4 ראשון לציון

פרוייקט במסגרת תמ”א 38...

אוסשקין 41, ראשון לציון Osishken Premium

פרוייקט במסגרת תמ”א 38 מוסיפים 10 יח’ דיור מעל 16 יח’ דיור קיימות.